Latest news

ARHIVA

TV NEWS BUZAU – STIRILE CARE CONTEAZA-VIDEO

TV NEWS BUZAU – TOCATORUL DE STIRI

TV NEWS BUZAU – OMUL ZILEI

TV NEWS BUZAU – EMISIUNILE CARE CONTEAZA!

TV NEWS BUZAU – ALTERNATIVE CULTURALE

TV NEWS BUZAU – INTERVIURI ALTFEL

TV NEWS BUZAU – SAPTAMANA ASTRELOR

TV NEWS BUZAU – COCKTAIL POLITIC

TV NEWS BUZAU – SPORTUL LA ZI

ANCHETA (episodul 1) – Cum au disparut banii publici in buzunarele gastii Toma – Vasilescu (AUDIT oficial!): evenimente fictive, facturi umflate, venituri neinregistrate, fonduri dosite…

ANCHETA (episodul 1) – Cum au disparut banii publici in buzunarele gastii Toma – Vasilescu (AUDIT oficial!): evenimente fictive, facturi umflate, venituri neinregistrate, fonduri dosite…

Grupul de Investigatii Media a semnalat de mult timp faptul ca gruparea infractionala din jurul primarului faliment Toma Constantin sifoneaza banul public intr-un mod nemaintalnit, dar iata ca si cel mai nou AUDIT extern facut la Primaria Buzau arata fara dubii cum se fura “la greu” din buzunarele buzoienilor. In aceasta prima parte a anchetei noastre ne ocupam de Oval Green, societatea capusa condusa de fostul militar Alfred Vasilescu, un apropiat al primarului puscariabil. Iata ce spune ultimul Audit extern, din domeniul financiar-contabil. Urmeaza in episcoadele urmatoare – presa si contractele/facturile fictive, licitatiile cu “dedicatie” si VENITURILE “UITATE” din Administratia Publica Locala. CONCLUZIILE LE TRAGETI VOI!

Calitatea gestiunii economico-financiare – Cheltuieli cu bunuri si servicii PE “DISTRACTIILE” LUI Toma si a acolitilor (AUDIT ianuarie – iunie 2020):

Potrivit auditorilor, au fost efectuate plăți pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018 în sumă de 154.284 lei, fără să existe documente din care să rezulte că acesterezulte că aceste servicii au fost în realitate prestate.

UATM Buzău a achitat servicii de organizare a evenimentelor Sărbători de iarnă Buzău 2018 în valoare de 154.284 lei în condițiile în care pentru aceeași perioadă, același tip de servicii au fost contractate și decontate și de către Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. Documentele de recepție întocmite au fost formale, pentru că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării serviciilor.

La data de 06.02.2019, cu ordinul de plată nr.534/06.02.2019 în sumă de 154.284 lei, entitatea a achitat factura nr.88/03.12.2018 emisă de S.C. OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău.

Potrivit mențiunilor făcute pe factură, prestatorul a facturat servicii organizare eveniment SIB 18 (Sărbători de iarnă Buzău 2018).

Facturarea serviciilor și plata acestora a fost justificată prin contractul nr. 35747/28.11.2018 ce avea ca obiect Organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău 2018 (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul copiilor), așa cum rezultă de la pct.4 Obiectul principal al contractului, sub.pct.

4.1. din contract. Entitatea a prezentat echipei de audit și Procesul-verbal de recepție a produselor aferente contractului de servicii nr.35747/28.11.2018 înregistrat sub nr.9064/23.01.2019 din care rezultă că la data de 17.01.2019 a fost efectuată recepția serviciilor contractate, respectiv organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul Copiilor). Echipa de audit a constatat că aceste servicii, respectiv organizarea târgului de Crăciun, organizarea revelionului și organizarea altor manifestări cultural-artistice cu ocazia Crăciunului și a anului nou au fost contractate și achitate și de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman pentru aceeași perioadă și cu același prestator, OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, așa cum rezultă din contractele enumerate mai jos:

Raport de audit financiar

• Contractul nr. 331/28.11.2018 pentru prestarea de servicii artistice Târg de Crăciun 2018 (scena, lumini, sunet, ecran led de exterior) în valoare de 180.800 lei;

• Contractul nr. 332/29.11.2018 pentru prestarea de servicii artistice Târg de Crăciun 2018 în valoare de 362.105 lei.

Organizarea Revelionului menționată la pct.4 Obiectul principal al contractului, sub.pct. 4.1. din contract, nu putea fi realizată de OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, deoarece acest serviciu a făcut obiectul unui contract de servicii înregistrat sub nr.38144/17.12.2018, încheiat de UATM Buzău cu GABY MODELLES EVENTS SRL, în valoare de 307.639 lei inclusiv TVA. Din documentele prezentate pentru a justifica prestarea serviciilor contractate, nu a rezultat că au fost prestate servicii de organizare a evenimentelor Sărbători de iarnă Buzău 2018. Astfel, deși pe factura prestatorului la denumirea produselor sau a serviciilor s-a înscris servicii organizare eveniment SIB 18 cf contract 35747/28.11.2018, din raportul de activitate încheiat de prestator la data de 08.01.2019 și prezentat autorității contractante, nu rezultă că au fost prestate servicii de organizare evenimente, ci servicii de publicitate și promovare. Nici din titlul raportului

– Raport de activitate privind prestarea serviciilor de publicitate a evenimentului Sărbători de iarnă la Buzău 1-31.12.2018, și nici din conținut nu rezultă că au fost prestate servicii de organizare de evenimente. Din acest document, care nu a fost semnat de autoritatea contractantă, ar rezulta că prestatorul nu a organizat acest eveniment, așa cum a fost prevăzut în contract, ci a prestat de fapt servicii de publicitate, care ar fi constat în:

a) Concepția campaniei de promovare cu 8 anexe

b) Identitatea vizuală a evenimentului (denumire, logo, slogan)

c) 8 machete grafice banner

d) 1 machetă window graphics

e) 1 machetă grafică pliant

f) 1 machetă grafică ecuson

g) 2 machete grafice Afiș A1

h) 1 pagina FACEBOOK

i) 1 pachet video GOLD (25 de reportaje și spoturi publicitare Full HD

j) 5 jingle audio

k) 8 bannere scenă (pentru 237 mp: 3x40mp + 2x36mp + 3x15mp, cu montaj inclus)

l) 500 afișe A1

m) Servicii de lipit afișe în zona urbană și rurală (500 buc pe o rază de 20 km)

n) 20.000 pliante A4 (color, față/verso, hârtie 130 g/m)

o) Servicii distribuire pliante în zona urbană și rurală (20.000 buc pe o rază de 20 km)

p) Ecusoane organizatori (10 buc x 8,4×5 cm pe card PVC + Lineyard)

q) Stegulețe tricolore (2.000 buc)

r) Autocolant perforat (100 mp) servicii colantare și decolantare incluse, pentru 90 geamuri

autobuze

s) Servicii machetare și kit ledscreen

t) Servicii videograf pentru stream video online

u) Servicii fotograf oficial

v) Servicii actor Mos Craciun

w) Website prezentare eveniment (domeniu, hosting și mentenanță incluse) la adresa http://sarbatoribuzau.ro

x) Pachet publicitate media (cel puțin trei trusturi locale – TV, presă scrisă, radio și site web și 6 operatori independenți de siteuri web)

Împreună cu acest raport au fost furnizate două bucăți DVD ce conțin documente PDF

(concepția campaniei de promovare, analiza Swot, etc), fotografii, machete de bannere, machete

Raport de audit financiar:

  • pentru steaguri, fișiere audio și video, etc. care nu au nicio legătură cu serviciile de organizare a evenimentelor contractate.

In justificarea plății efectuate, UATM Buzău a prezentat și Procesul-verbal de recepție a produselor aferente contractului de servicii nr.35747/28.11.2018 din care rezultă că serviciile prestate au fost organizarea evenimentelor Sărbători de iarnă la Buzău (Târgul de Crăciun, Revelion, Orășelul Copiilor), dar așa cum am precizat mai sus în aceeași perioadă organizarea acestor evenimente a fost contractată de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, iar organizarea revelionul a făcut obiectul unui alt contract încheiat de UATM Buzău cu GABY MODELLES EVENTS SRL, potrivit contractul de servicii nr.38144/17.12.2018.

Pentru a efectua recepția, comisia de recepție nu a numărat, cântărit sau verificat cantitățile și nici cum au fost prestate serviciile înscrise în raportul de activitate (care nu erau cele contractate și nici cele facturate) și a procedat doar la vizualizarea celor două DVD-uri, a unui exemplar de afiș, 14 exemplare pliante A6 și a unor exemplare din ziarele Șansa și Opinia care au inserate mesaje publicitare, documente care se regăsesc anexate la raportul de activitate înaintat de prestator.

Precizăm că împreună cu raportul de activitate a fost înaintată și o ofertă intitulată Campanie publicitară Sărbători de iarnă la Buzău 2018 care conține aceleași servicii de publicitare mai sus menționate, dar nici raportul și nici oferta nu au fost înregistrate la registratura instituției.

Din verificarea efectuată a rezultat că la data încheierii contractului, a fost întocmită Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentului bugetar individual nr.26147/28.11.2018, din care rezultă că suma ce urma a fi achitată din creditele bugetare a fost rezervată la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie – art.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și nu de la art.20.30.01 Reclamă și publicitate, cum era normal dacă serviciile contractate ar fi fost servicii de promovare a evenimentului (publicitate).

Pentru a stabili ce anume și-a propus instituția să achiziționeze, am verificat și Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019, varianta finală înregistrată sub nr.157555 din 23.12.2019, din care a rezultat că se dorea achiziția de servicii de organizare evenimente. Astfel, la lit. C Achiziția directă – Servicii, la poziția nr.98 s-a prevăzut și aprobat achiziționarea serviciului Organizarea evenimentelor Sărbători de iarna la Buzău 2019 (Targul de Craciun, Revelion, Orășelul Copiilor), cu o valoare estimată de 130.000 fără TVA, cu finanțare de la bugetul local și data estimată pentru achiziție – 21.11.2019.

Pe de altă parte, analizând în ce măsură serviciile de publicitate ar fi putut fi prestate în ipoteza în care acestea ar fi fost contractate, a rezultat că nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție NU sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire. In acest sens precizăm că fotografiile acestor produse existente pe DVD nu pot atesta cantitatea, cum nici cele 6 bucăți pliantele anexate la raportul de activitate nu pot atesta cantitatea totală de pliante plătită.

De asemenea, pentru serviciile de publicitate media, cu excepția unor inserturi în ziarele Șansa și Opinia, nu există niciun document din care să rezulte că acestea au fost prestate la cel puțin 3 trusturi locale TV și radio. In acest sens precizăm că UATM Buzău avea în derulare, în perioada auditată, propriile contracte de publicitate media cu aceleași trusturi locale TV, radio și ziare pe hârtie.

Referitor la website-ul pentru prezentarea evenimentului http://sarbatoribuzau.ro, precizăm că acesta nu a fost de fapt înregistrat pe numele autorității contractante, care de fapt nici nu avea nevoie de un website, având propriul său website, dar nu aparține nici prestatorului.

Astfel, potrivit informațiilor furnizate online de RoTLD, autoritatea oficială (registrul) pentru domeniile .ro, acest domeniu aparține SC MIKE ZARR ADS SRL, așa cum rezultă din captura de mai jos.

De asemenea, la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării unor servicii, pentru că perioada în care produsele trebuiau furnizate și serviciile prestate se încheiase la sfârșitul lunii decembrie 2018, ca urmare comisia de recepție era în imposibilitatea să facă recepția întrucât perioada de execuție a contractului se încheiase.

In acest sens precizăm și că procesul-verbal de recepție nu a fost semnat de toți membrii comisiei de recepție, din cei 5 membri nu au semnat 2, respectiv Neder Andrei, președintele comisie și Androne Florea, membru, care a motivat în scris refuzul de a semna. Astfel, potrivit refuzului scris de a semna recepția, înregistrat la registratura entității sub nr.10.009/28.01.2019, rezultă că la data de 23.01.2019 comisia de recepție a primit contractul, oferta nedatată și neînregistrată și un dosar cu mostre si CD-uri. Această mențiune confirmă că oferta a fost transmisă odată cu raportul de activitate și nu anterior încheierii contractului.

Androne Florea a considerat că încheierea contractului a încălcat prevederile art.35, alin (1) și alin (2) din Legea achizițiilor publice nr.98/2016, în sensul că deși contractul este calificat ca fiind de servicii, având în vedere ponderea de 70,28% reprezentând produse, ar fi un contract de furnizare. In consecință nu reprezintă o atribuție de serviciu, deoarece acesta face parte din comisia de recepție pentru servicii (vezi amanunte AICI!).

In continuare, Androne Florea invocă prevederile pct.2 Angajarea cheltuielilor din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale aprobate prin OMF nr.1792/2004 precizând că la data efectuării recepției, respectiv 23.01.2019, bunurile fiind consumate și serviciile prestate nu mai era posibilă verificarea lor din punct de vedere cantitativ și calitativ.

De asemenea, Androne Florea sesizează și faptul că organizarea de evenimente de Crăciun și anul nou face obiectul altor contracte de achiziție publică, precum și neconcordanța între obiectul contractului și referatul care a stat la baza întocmirii contractului.

Androne Florea furnizează și alte argumente ale refuzului său de a semna recepția, astfel:

  • oferta nu e înregistrată și nici datată;
  • oferta nu e redactată integral în limba română, conținând termeni ca jingle audio sau kit ledscreen;
  • existența contractului nr.38144/17.12.2018 pentru organizarea revelionului, cu care serviciile ce trebuiau recepționate se suprapun;
  • oferta nu are specificate un minim de caracteristici tehnice astfel încât să poată fi recepționate, de exemplu stegulețele tricolore nu au specificate dimensiunile, materialul din care sunt confecționate, dimensiunea bățului, etc.;
  • oferta prevedea crearea unei pagini facebook si a unui website, fără a preciza înainte de derularea contractului adresele astfel încât să poată fi efectuată recepția în timp real;
  • oferta prevede servicii al căror rezultat nu poate fi cuantificat, nu se poate verifica modul de prestare al serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta, de exemplu cum a fost prestat serviciul fotograf oficial și recepționat doar pe baza unei fotografii a unei persoane dotată cu aparat de fotografiat și un ecuson pe care scrie Fotograf oficial ?;
  • având în vedere prevederile Ordinului nr.1792/2001, pct.14.1 din contract ar fi trebuit să prevadă obligația nu dreptul beneficiarului de verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din ofertă;
  • pentru a se stabili conformitatea modului de prestare a serviciilor cu oferta și cu contractul, aceste documente trebuie predate comisiei de recepție, cel mai târziu la începerea prestării serviciilor și nu după ce acestea sunt prestate.

Toate argumentele invocate de Androne Florea sunt corecte și îndreptățite și se întemeiază pe prevederi legale care nu au fost respectate.

Chiar și în situația în care instituția ar fi avut nevoie de serviciile de publicitate, a rezultat că nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție nu sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire.

Recepția întocmită de comisia de recepția a fost formală având în vedere că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării acestor servici servicii, iar recepția ar fi trebuit făcută în timpul derulării contractului.

Pe baza celor expuse mai sus, având în vedere că nu au fost furnizate documente care să ateste că serviciile de organizare evenimente contractate au fost prestate, precum și faptul ca astfel de servicii nici nu puteau fi prestate în realitate, acestea făcând obiectul altor contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău, nu se justifică plata sumei de 154.284 lei efectuată de către UATM Buzău în anul 2019, către OVAL GREEN PUBLISHING SRL Buzău, drept contravaloare a facturii nr.88/03.12.2018, achitată cu ordinul de plată nr.534/06.02.2019.

b) Valoarea abaterii constatate

Valoarea plăților efectuate pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, pentru care nu au putut fi furnizate documente care să ateste că acestea au fost prestate, precum și care nici nu puteau fi prestate în realitate, acestea făcând obiectul altor contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău, este de 154.284 lei.

c) Descrierea cauzelor și împrejurarilor care au condus la apariția deficiențelor constatate

Cauza acestei abateri o reprezintă ineficiența controlului financiar preventiv și a controlului intern managerial, determinată de inexistența unor proceduri operaționale privind recepția serviciilor contractate de entitate.

d) Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate.

Ca urmare a efectuării de plăți nelegale pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, pentru care nu au putut fi furnizate documente care să ateste că acestea au fost

prestate, servicii care nici nu puteau fi prestate în realitate, deoarece existau alte contracte încheiate de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau de UATM Buzău cu același obiect, bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 154.284 lei.

Chiar și în situația în care instituția ar fi avut nevoie de serviciile de publicitate, a rezultat că nu există documente care să certifice prestarea acestor servicii, deoarece nici prin raportul de activitate și nici în recepția întocmită de comisia de recepție nu sunt furnizate probe concludente și credibile bazate pe documente financiar-contabile, care să ateste că afișele, pliantele, bannerele, ecusoanele, stegulețele ori autocolantele au fost realizate în cantitatea și la dimensiunile declarate în raport și în consecință nici serviciile de lipire sau distribuire.

Recepția întocmită de comisia de recepție a fost formală având în vedere că la data recepției, nu mai era posibilă verificarea cantitativă și calitativă a furnizării produselor și a prestării acestor servici servicii.

Ca urmare nici prestarea serviciilor de publicitate nu este justificată cu documente.

e) concluziile echipei de audit

Concluzionăm că, entitatea a efectuat plăți nelegale pentru servicii de organizare evenimente Sărbători de iarnă Buzău 2018, bugetul local fiind prejudiciat cu suma de 154.284 lei. Abaterea este prezentată în detaliu la punctul II.2 din Procesul verbal de constatare, anexă la Raportul de audit financiar.
Grupul de Investigatii Media – Sectiunea Buzau

VA URMA!

Comments are closed.
RSS
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
VK