Latest news

ARHIVA

TV NEWS BUZAU – STIRILE CARE CONTEAZA-VIDEO

TV NEWS BUZAU – TOCATORUL DE STIRI

TV NEWS BUZAU – OMUL ZILEI

TV NEWS BUZAU – EMISIUNILE CARE CONTEAZA!

TV NEWS BUZAU – ALTERNATIVE CULTURALE

TV NEWS BUZAU – INTERVIURI ALTFEL

TV NEWS BUZAU – SAPTAMANA ASTRELOR

TV NEWS BUZAU – COCKTAIL POLITIC

TV NEWS BUZAU – SPORTUL LA ZI

Etichetă: RAPORT (2020) – CURTEA DE CONTURI

RAPORT (2020) – CURTEA DE CONTURI: GAURI IN BUGETUL LOCAL Buzau DE PESTE 33 DE MILIARDE DE LEI VECHI! Prejudicii uriase la achizitii fara contracte, netransparenta si neefectuarea de evenimente facturate!

RAPORT (2020) – CURTEA DE CONTURI: GAURI IN BUGETUL LOCAL Buzau DE PESTE 33 DE MILIARDE DE LEI VECHI! Prejudicii uriase la achizitii fara contracte, netransparenta si neefectuarea de evenimente facturate!

Ultimul raport al Curtii de Conturi (Camera) Buzau (audit efectuat in martie si aprilie 2020!) arata dimensiunea uriasa a jafului din bani publici pe care Adminsitratia Publica Locala, sub directa “obladuire” a primarului faliment – Toma Constantin, o face prin apropiatii sai. Nu mai putin de 33.330.000 de lei vechi (33.333 RON) I se imputa Primariei de catre auditorii Curtii.de Conturi (si asta doar la Primarie, fara a mai aminti despre societatile “capuse”, satelitare Aministratiei, DE CARE NE VOM OCUPA ALTADATA!).

Potrivit analizei, aceste sume uriase sunt doar “varful eisbergului”, pentru ca ancheta nu a vizat decat unele executii bugetare si angajamente luate “prin sondaj” – mai ales in ceea ce priveste organizarea de evenimente. Auditorii mai spun ca: “suma a fost stabilită prin testarea unui eșantion,..se vor lua măsuri de stabilire a întinderii prejudiciului prin extinderea verificărilor asupra tuturor plăților efectuate pentru servicii de organizare evenimente”. Daca la aceste sume uriase care au intrat direct in buzunarele infractorilor financiari si a gastii penale din Primarie, se adauga si penalitatile la recuperare, atunci vom avea o dimensiune reala a hotiei din bani publici, care, dupa unele estimari a intrecut de sute de ori jaful de dinainte de administratia Toma & Co! Iata ce zic pe scurt, auditorii Curtii de OCnturi:

Reflectarea incorectă la partea de cheltuieli a contului de execuție bugetară întocmit la 31.12.2019 a angajamentelor bugetare și a angajamentelor bugetare de plătit. Suma abateri constatate – mii lei: 3.268

La nivelul Centrului Cultural Alexandru Marghiloman Buzău nu a fost organizat corespunzător și nu a funcționat un sistem de control intern adaptat, în totalitate cadrului organizațional și necesităților de funcționare ale entității.

UATM Buzău a conceput și structurat o achiziție publică pentru servicii de promovare a evenimentului Drăgaică – IarmaFest 2018, în valoare de 161 mii lei fără TVA, în scopul exceptării de la aplicarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, încredințând contractul către SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA, societate la care deține 100% din capitalul social și acceptând prin contract ca aceste servicii să fie în întregime subcontractate către un alt prestator.

Contractul de lucrări „Amenajarea unor centrale termice de zonă pentru producere agent termic primar: CT1-Micro III, cuplată cu punctul termic PT16; CT7, cuplată cu punctul termic PT7-Caraiman; CT4-Dorobanți, cuplată cu punctul termic PT4”, a fost atribuit urmare aplicării procedurii de negociere fără respectarea condițiilor care permiteau aplicarea unei astfel de proceduri, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și fără a fi publicat anunțul de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea contractului.

Au fost angajate și efectuate plăți din bugetul propriu cu nerespectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității în sumă totală de 65 mii lei reprezentând servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice.

Pentru servicii de organizare evenimente culturale au fost efectuate plăți fără furnizarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanți nominalizați în ofertă precum și fără documente de recepție care să confirme prestarea cantitativă și calitativă a serviciilor contractate.

În derularea procedurii de achiziție, nu a fost respectat principiul transparenței, nefiind publicat un anunț de intenție pe website-ul instituției potrivit procedurii proprii simplificate. Suma prejudiciu – 41 mii lei

În timpul misiunii de audit, conducerea ordonatorului terțiar de credite, a solicitat prestatorului de servicii de organizare evenimente culturale să pună la dispoziție contractele încheiate cu artiștii în care să fie vizibilă valoarea subcontractată, dar prestatorul a refuzat.

.Opinia de audit

Opinia exprimată a fost opinie contrară, deoarece, situațiile financiare luate în ansamblul lor, nu au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a entității UATM Buzău la data de 31 decembrie 2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Revizuirea Procedurii operaționale privind verificarea, centralizarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale, în scopul punerii de acord cu prevederile legale.

Asigurarea organizării activității de control financiar preventiv propriu și a cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman în conformitate cu prevederile legale.

Evaluarea anuală a volumului de activitate al compartimentului de achiziții publice, a complexității activității și a capacității profesionale presupuse pentru realizarea achizițiilor prevăzute prin Programul anual de achiziții publice și luarea de măsuri în consecință astfel încât să se asigure respectarea principiilor bunei gestiuni a fondurilor publice.

Având în vedere că suma de 41 mii lei a fost stabilită prin testarea unui eșantion, se vor lua măsuri de stabilire a întinderii prejudiciului prin extinderea verificărilor asupra tuturor plăților efectuate pentru servicii de organizare evenimente.

Recuperarea prejudiciului astfel stabilit inclusiv a majorărilor aferente calculate în funcție de data efectivă a recuperării sumei.

Dispunerea de măsuri pentru verificarea existenței obligației de plată prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenția creditorului, precum și realitatea serviciului efectuat, scop în care ordonatorul de credite al Centrului Cultural Alexandru Marghiloman va numi printr-un act de dispoziție internă o comisie de recepție pentru serviciile achiziționate de entitate…

Intregul raport poate fi consultatAICI!

Grupul de Investigatii Media Buzau si News Buzauhttps://www.newsbuzau.ro/eveniment/46265-raport-2020-curtea-de-conturi-gauri-in-bugetul-local-buzau-de-peste-33-de-miliarde-de-lei-vechi-prejudicii-uriase-la-achizitii-fara-contracte-netransparenta-si-neefectuarea-de-evenimente-facturate

RSS
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
VK